Tarımsal Desteklerin ödemesi ile ilgili olarak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 24 Mayıs 2016 tarih ve 29721 sayılı Resmi Gazete’de 2016/23 sayılı tebliğ yayımlanmış, buna göre;

“Tarımsal Sulamaya İlişkin Elektrik Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2016 Yılında Destekleme Ödemesi Yapılmamasına İlişkin Kararın Uygulama Tebliği” ile elektrik borcu olan üreticilerin alacakları ürün destekleme bedellerine ilgili elektrik dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende şirketinin bloke edebilmesinin esasları belirlenmiştir.

Bu tebliğ ise, Dağıtım sistemindeki kayıp/kaçakla mücadele amacıyla hazırlanan ve 31 Aralık 2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de  “Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği” adı altında yayımlanmış olan yönetmelikle doğrudan ilişkilidir.

Dağıtım sistemindeki kayıp/kaçakların azaltılmasına ilişkin yönetmelik ise özellikle yüksek kayıplı şirketlerin bölgesindeki tarımsal sulama abonelerinin tüketimlerinin kayıt altına alınabilmesi açısından yüksek kayıplı şirketlerin bölgesindeki tarımsal sulama tesisleri için getirilen istisna, yönetmeliğin 14.maddesinde;

  1. “Yüksek kayıplı şirketlerde; mevsimsel olarak tarımsal sulama amacıyla elektrik tüketilen ve güvenlik nedeniyle kaçak kontrolü yapılamadığı ilgili kurum tarafından belgelendirilen kullanım yerlerinde, elektrik kullanmadan tarımsal ürün üretilemeyeceği resmi kurum yazıları ve kayıtları, teknolojik uygulamalar ile otomasyon sistemi verileri (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait Çiftçi Kayıt Sistemi ve benzeri) esas alınarak tespit edilen kullanıcılara, 8/5/2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğindeki yerinde tespit şartı aranmaksızın kaçak elektrik tespit tutanağı düzenlenebilir. Söz konusu tutanağa, güvenlik gerekçesiyle yerinde tespitin yapılamadığına ilişkin ifadenin eklenmesi zorunludur.”
  2. Kaçak tespit tutanaklarına yapılacak olan itirazlar Şirket tarafından on beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre içerisinde sonuçlandırılmayan tutanaklar iptal edilmiş sayılır.” Hükümleri yer almaktadır.

Burada iki temel sorun karşımıza çıkıyor bunlardan birincisi “elektrik kullanmadan tarımsal ürün yetiştirilemeyeceği” bilgisini veren Resmi Kurumların sağladığı bilginin ne kadar doğru ve güvenilir olduğu gündeme gelmektedir ki, cazibeli su ile sulama yapan ve arazisinde elektrik bile olmayan tarımsal üretim tesislerine bile, ilgili dağıtım şirketleri tarafından yönetmelik kapsamında kaçak elektrik uygulaması yapıldığı görülmektedir.

İkinci sorun ise, kaçak tespit tutanaklarına tarımsal üretici tarafından yazılı olarak yapılan itirazların on beş iş günü içerisinde sonuçlanmaması halinde kaçak tutanağının iptal edilmiş sayılacağı nedeniyle, ilgili dağıtım şirketlerinin on beş iş günü içerisinde itiraz başvurusunu sonuçlandıramadığı ve tarımsal üreticinin ürün destekleme bedeli üzerindeki blokesini kaldırmadığı durumlarda, tarımsal üreticilerin haklarını ilgili mahkemelerde araması, hatta alacaklarına ilgili dağıtım şirketinin kendi alacaklarına uyguladığı gecikme faizi ve tazminat talepleri dağıtım şirketlerini oldukça zor durumda bırakacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here