Hanehalkı İşgücü Araştırması 2015 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de kayıt dışı istihdam oranı yüzde 33,6 oldu.

TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre, kayıt dışı istihdamın en yüksek olduğu sektör yüzde 81,2 ile tarım, en düşük olduğu sektör ise yüzde 19,1 ile sanayi oldu. Hizmet sektöründe kayıt dışı istihdam oranı yüzde 20,1 iken bu oran inşaat sektöründe yüzde 35,6 oldu.

Kayıt dışı istihdamın 55 yaş üstü ile 15-19 yaş grubunda en yüksek oranlara sahip olduğu görüldü.

55 ve daha yukarı yaştakilerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 68,6 iken, 15-19 yaş grubunda yüzde 66,8 oldu. Kayıt dışı istihdamın en düşük olduğu yaş grubu ise yüzde 20,6 ile 25-34 yaş grubu oldu.

Küçük işletmelerde çalışanların yarısından fazlası kayıt dışı

İşyeri büyüklüğü arttıkça kayıt dışı istihdam oranında düşüş gözlenmektedir. Çalışan sayısının 10 ve daha az olduğu küçük işletmelerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 54,5 iken, bu oran 11-19 kişi çalıştıran iş yerlerinde yüzde 16,2, 20-49 kişi çalıştıran işyerlerinde yüzde 9,9 iken 50 ve daha fazla kişi çalıştıran iş yerlerinde yüzde 2,8‘e düşmektedir.

Eğitim düzeyi arttıkça kayıt dışı istihdam oranı düşüş gösteriyor

Okuma yazma bilmeyenlerde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 88,9 iken genel lise mezunlarında bu oranın yüzde 20,2’ye, yüksek öğretim düzeyinde ise yüzde 5,7 seviyesine indiği görülmektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here