Tarım enstitüleri uzmanlık alanlarına göre yapılandırılacak

0
1996

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı 48 araştırma enstitüsü ve Türkiye Milli Botanik Bahçesinin görev ve yetkileriyle ilgili düzenlemeye gidiyor. Bu adımla, Türkiye’nin tarım alanında ihtiyacı olan bilgi ve teknolojinin üretilerek, inovasyonun gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Milli Tarım Projesi kapsamında havza, konu ve ürün bazında uzmanlaşması, inovasyon kapasitesinin artırılmasına yönelik enstitülerde yapılacak revizyonla, kendi görev alanında ulusal ve uluslararası anlamda uzmanlaşmış bir kurum oluşturulacağını vurguladı.

Her enstitünün görev alanına giren çalışma konularını ve ürünlerini Milli Tarım Projesi perspektifinde yeniden belirlediklerini belirten Çelik, mevcut yapıda enstitülerin çok sayıda araştırma konusu üzerine çalıştığını, aynı konuda birçok kurumun görevlendirildiğini anlattı. Bu durumun, hem insan kaynağı hem de gereksiz altyapı kurulması ihtiyacından dolayı bütçe israfına yol açtığına dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

“Bu nedenle, ülkesel ve bölgesel ihtiyaçları dikkate alarak her enstitünün, hangi konuda, hangi üründe Ar-Ge faaliyeti yürüteceğini belirledik. Dolayısıyla enstitülerimiz kendi sorumluluk alanlarında uzmanlaşacaklar. Örneğin, tarım ekonomisi araştırmaları, belirlediğimiz 12 enstitü liderliğinde yürütülecek. Diğer enstitüler de ihtiyaç duyulması halinde bu çalışmalara destek olacaklar. Bitki sağlığı araştırmaları konusunda 8, tıbbi, aromatik ve boya bitkilerinde 8, tarım makinalarında 4 enstitümüz uzmanlaşacak. Bu şekilde her enstitümüzün çalışma alanlarını ve yetkili oldukları bölgeleri yeniden belirledik.”

“Ar-Ge ve İnovasyon Ofisi kurulacak”

Çelik, enstitülerin ilgili kamu ve özel sektör kurumlarıyla çalışabilecek düzeye ulaştırılmasının hedeflendiğine işaret ederek, bu amaçla en kısa sürede tüm enstitülerde “Özel Sektör Araştırma Ofisleri” açılacağını bildirdi.

Araştırma enstitüleriyle özel sektörün iş birliğini artırmak ve daha fazla ortak proje yapmalarına imkan sağlamak için Ar-Ge ve İnovasyon Ofisi kurulacağını ifade eden Çelik, bu düzenlemeyle, özel sektörün araştırma yapmaya teşvik edilmesi ve kaynakların etkin kullanılması için enstitülerde inovasyon kabiliyetinin geliştirilmesiyle Ar-Ge uygulama bağını güçlendirmenin de hedeflendiğini kaydetti.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here