Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının “Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, buzağı desteklemeleri, soykütüğü işletmelerinde 2017 yılında olmak üzere iki dönemde, ön soykütüğü işletmelerinde ilki 2016 yılında olmak üzere üç dönemde yapılacak. İlk destekleme başvurusu 15 Temmuz 2016 tarihine kadar il veya ilçe müdürlüklerine yapılacak. Bu dönemde başvurusu olmayan yetiştiriciler, sonraki destekleme dönemleri için 1 Kasım-31 Aralık 2016 tarihleri arasında başvuru yapabilecek.

Manda Islah Sistemi soykütüğü bölümüne 1 Ekim 2016 tarihinden önce kaydedilmiş ve 31 Aralık 2016 tarihinde halen kayıtlı bulunan ve soykütüğü çalışmaları ile ilgili talimatlara uygun işletmeler soykütüğü malak desteğinden yararlanacak. Bu destekten yararlanmak isteyen yetiştiricilerden, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye olanlar İl Birliğine, üye olma şartlarını taşımayanlar veya birlik bulunmayan illerdekiler ise il veya ilçe müdürlüklerine 1 Kasım ile 31 Aralık 2016 tarihleri arasında yazılı olarak başvuruda bulunacak.

Besilik erkek sığır desteklemesi 

Kesim tarihi itibarıyla, besi süresinin son 90 gününü başvuranın veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, TÜRKVET’e kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve en az 12 aylık yaşı tamamlamış erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini Kırmızı Et Kayıt Sistemi veri tabanına kaydettiren sözleşmeli besicilik yapan üreticilere, kestirdikleri hayvan başına destekleme ödemesi yapılacak.

Yıllık 6 baş ve üzeri sayıda, destekleme şartlarını taşıyan erkek sığır kesimi yaptıranların, kırmızı et üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde bu birliğe üye olmaları zorunlu tutulacak. Yıl içinde daha az sayıda kesim yaptıran üreticiler ise birliğe üye olmasa da desteklemeden yararlandırılacak. Üreticiler, Kırmızı Et Üretici Birliğinin olduğu yerlerde birliğe, olmadığı yerlerde ise il ve ilçe müdürlüklerine yazılı olarak müracaat edecek. Yıl içinde yapılan kesimlerin son başvuru tarihi 31 Ocak 2017 olarak belirlendi.

Çoban istihdam desteği 250 ve üzeri anaç küçükbaş (koyun-keçi) hayvan varlığına sahip işletmelere ödenecek. Başvurular işletmenin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, 30 Aralık 2016’ya kadar yapılacak.

Tebliğe göre, hastalıklardan ari işletmeler için sağlık sertifikasına sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, 6 aylığın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılacak. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam olarak, 501 baş ve üzeri için ise yüzde 50’sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanacak.

Koyun keçi ve tiftik destekleri 

Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları, Koyun Keçi Kayıt Sistemi (KKKS) ve Koyun-Keçi Bilgi Sistemine (KKBS) kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere desteklemeden yararlandırılacak.

Desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, KKKS’de işletme ve hayvan bilgilerinin güncellenmesini sağlayarak, güncellenmiş hayvanlarının kulak numaralarının listesi bulunan dilekçeyi destekleme başvurusunda bulunmak üzere 1 Eylül-25 Kasım 2016 tarihlerinde üyesi olduğu damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliğine verecek. Anaç koyun ve keçilerin aynı ırktan olma şartı aranmayacak. Anaç koyun ve keçilerin 1 Eylül 2015 tarihinde ve öncesinde doğmuş olması gerekiyor.

Ürettiği tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik), Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine satan ve Tiftik Kayıt Sistemi veri tabanına kaydettiren üreticilere, kilogram başına destekleme ödemesi yapılacak.

Tiftikbirlik, Tiftikbirlik’e bağlı kooperatifler veya damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, ilçe bazlı icmale esas tabloyu düzenleyerek ilgili il, ilçe müdürlüklerine 15 Temmuz 2016 tarihine kadar tutanak ile teslim edecek.

Çiğ süt desteklemeleri

Çiğ süt desteklemesi, üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine, fatura/e-fatura veya müstahsil makbuzları karşılığında kendisi, yetiştirici, üretici örgütü veya bunların yüzde 50’nin üzerinde paya sahip oldukları ortaklıkları vasıtasıyla satan, Süt Kayıt Sistemi (SKS) veri tabanına altyapısı kurulan yerlerde anlık olarak kayıt yaptıranlara ödenecek.

Desteklemeler, hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak, soğutulmuş veya gıda mevzuatına uygun olarak pazarlanmış inek sütüne, üretici örgütleri üzerinden pazarlanan soğutulmuş inek sütüne, manda, koyun ve keçi sütüne farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödenecek. Üretmiş olduğu çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığı ile çiğ süt olarak ESK’ya satan veya bu kurum ile yapılan sözleşme çerçevesinde süt tozuna çevirten üreticiler, çiğ süt desteklemesinden yararlandırılacak.

Arılı kovan desteklemesi 

Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az 30, en fazla bin adet arılı kovana sahip yetiştirici/üretici örgütü üyesi arıcılara, arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılacak.

AKS bilgilerini güncelleyen arıcı, destekleme ödemesinden yararlanmak bulunduğu ilin il/ilçe müdürlüğüne 13 Haziran-22 Temmuz 2016 tarihlerinde ilgili belgelerle şahsen veya üyesi olduğu yetiştirici/üretici örgütü aracılığı ile başvuruda bulunacak.

İpekböceği yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve üretiminin artırılması için yaş ipekböceği kozası üreticilerine ücretsiz dağıtılacak ipekböceği tohumunu sağlayan Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne tohum bedeli için kutu başına, ürettiği yaş ipekböceği kozasını Kozabirlik, kooperatifleri veya faaliyet alanı kozadan flatürle ipek çekimi ve işleme olan tüzel kişilik vasıflarına haiz işletmelere satan yetiştiricilere ise kilogram başına ödeme yapılacak.

Hayvan genetik kaynakları korunacak

Bakanlıkça Akkaraman koyunu, Kilis ve Ankara keçileri ile Türk Saanen keçisinin de aralarında bulunduğu hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması için de destekleme yapılacak. Bu kapsamda yavru desteği ile damızlık erkek materyal desteği verilecek. Projeli işletmelerde 20 anaç materyale 1 damızlık erkek materyal oranını geçmemek üzere halen kullanılan damızlık erkek materyale, yıl içinde yavru desteği ile birlikte ödeme yapılacak.

Söz konusu desteklemelerden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamayacak.

Tebliğ, 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here